Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2022

Στις 8 και 15 Οκτωβρίου του ΄23 οι Αυτοδιοικητικές εκλογές

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στις 8 και 15 Οκτωβρίου του 2023 θα διεξαχθούν οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου «Οργάνωση των σχέσεων Κράτους – πολίτη», το οποίο θα λειτουργήσει ως οδηγός τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους δημόσιους υπαλλήλους, βελτιώνοντας σημαντικά τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Το σχέδιο συντάχθηκε από νομοπαρασκευαστική ομάδα που συγκροτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλου με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Το νομοσχέδιο έχει τους εξής στόχους:

– Την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό βασικών εννοιών, αρχών και διαδικασιών για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συναλλάσσονται με τη Διοίκηση,

– τη δημιουργία σταθερού συστήματος διοικητικών διαδικασιών για τη διαρκή αξιολόγηση και απλούστευσή τους, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου και

– την αποσαφήνιση εννοιών της εσωτερικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δημόσιους υπαλλήλους ως προς τις διοικητικές διαδικασίες.

Για τους σκοπούς αυτούς, το σχέδιο νόμου αναμορφώνει και εκσυγχρονίζει τον ισχύοντα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), αναβαθμίζοντας την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, αναβαθμίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, εισάγονται διατάξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι το Δημόσιο θα λειτουργεί με ενιαίο και ταχύτερο τρόπο, τόσο στις ψηφιακές υπηρεσίες του, όσο και στα σημεία φυσικής επαφής με τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης θα εξυπηρετείται πιο εύκολα, με συγκεκριμένες, απλούστερες και συντομότερες διαδικασίες, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία καθώς καθιερώνεται η διοικητική βοήθεια κατ’ οίκον από τις Δημοτικές Αρχές.

Παράλληλα, επαναρυθμίζει τις διοικητικές διαδικασίες με βάση νέα εργαλεία που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, δηλαδή το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος», το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία.

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img