Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

Στο ελάχιστο περιορίστηκαν τα προβλήματα από βλάβη στο εργοστάσιο

Σε καλωδιώσεις διακόπτη γεννήτριας της ΔΕΗ που έσκασαν στο εργοστάσιο της Επάνω Σκάλας οφείλεται η διακοπή ρεύματος που κράτησε από τις 12:25 και για 50 λεπτά περίπου χωρίς ηλεκτρικό το σύνολο του νησιού μας.

Οι τεχνικοί του εργοστασίου κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες του προβλήματος στο ελάχιστο, καθώς σε λιγότερο από 40 λεπτά άρχισαν να δίνουν ρεύμα στις γραμμές ανάλογα με την περιοχή.