Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Στο ψηφοδέλτιο Δούκα ο Π. Χριστόφας

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Στην μάχη για μια θέση στην Διοίκηση της ΚΕΔΕ και οι Δήμαρχοι Χίου, Γ. Μαλαφής, Αγίου Ευστρατίου, Κ. Σινάνης και η πρώην Δήμαρχος του Άη – Στράτη, Μ. Κακαλή

Ενεργή θα είναι η συμμετοχή των αυτοδιοικητικών των νησιών μας στην μάχη για την εκλογή νέας Διοίκησης στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας που θα δοθεί αυτό το Σάββατο, 2 Μαρτίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, θα είναι ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας και η πρώην Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Μαρία Κακαλή, η οποία στο προηγούμενο Συμβούλιο κατείχε την θέση της Πρόεδρου στην Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ. Υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του απερχόμενου Προέδρου της ΚΕΔΕ και εκ νέου υποψηφίου, Λάζαρου Κυρίζογλου, θα είναι ο Δήμαρχος της Χίου, Γιάννης Μαλαφής και ο Δήμαρχος του Άη – Στράτη, Κώστας Σινάνης

Στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετέχουν όλοι οι Δήμαρχοι (332), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι κάθε ΠΕΔ (178) και όσοι αιρετοί διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, εφόσον έχουν εκλεγεί Δημοτικοί Σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή (25). Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι από την ΠΕΔ Β. Αιγαίου είχαν εκλεγεί στις 15 Φεβρουαρίου και συμμετέχουν ο Παναγιώτης Προβέτζας, ο Πανάγος Κουφέλος και ο Χρήστος Τρικύλας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 31 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Εξ αυτών, 19 είναι Δήμαρχοι και 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μετέχει αυτοδικαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. και συνυπολογίζεται στον συνολικό αριθμό των Δημάρχων που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι 30 υποψήφιους Δημάρχους και μέχρι 15 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται εντός 10 ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό για την εκλογή του Προέδρου, του Α’ και του Β’ Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης. Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο Σύμβουλος που προεδρεύει διενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση.

Το Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. μεταξύ των μελών αυτής για όλη τη δημοτική περίοδο. Αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης, αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου – σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστό φάκελο – εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψηφίους. 

spot_img

More articles

spot_img