Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

“Στον αέρα” 24 μόνιμες θέσεις!


  • Από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων
  • Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα

Αντίστροφα μετρά από χθες ο χρόνος για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στην μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 1.468 μόνιμων υπαλλήλων σε Δήμους και Περιφέρειες. Μεταξύ αυτών προβλέπεται η κάλυψη 24 θέσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και στο Λιμενικό Ταμείο και το ενδιαφέρον άνεργων πτυχιούχων είναι τεράστιο τις δύσκολες αυτές εποχές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων που έγινε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προσληφθούν 21 υπάλληλοι και στον Δήμο Δυτικής Λέσβου δύο, ενώ στην προκήρυξη προβλέπεται και μία θέση για το Λιμενικό Ταμείο που επίσης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία θέση για τον Δήμο Μυτιλήνης.

 

Οι θέσεις

Πιο αναλυτικά, οι δύο θέσεις που θα καλυφθούν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου αφορούν:

-1 υπάλληλο ΠΕ Μηχανικό

– 1 υπάλληλο ΤΕ Μηχανικό Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προσληφθούν 21 μόνιμοι υπάλληλοι για τις παρακάτω ειδικότητες:

-1 υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – Τοπογράφος

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός (με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού)

– 2 υπάλληλοι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

– 2 υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικοί

– 1 υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικός

– 6 υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικοί – Κτηνίατροι

– 2 υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – ειδικότητας Χημικός Μηχανικός

 – 1 υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής

– 2 υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικοί.

Στο Λιμενικό Ταμείο θα προσληφθεί ένας υπάλληλος ΠΕ ειδικότητας Πολιτικού μηχανικού.

 

“Ανάσα” στην Περιφέρεια

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, εκτός από τους Δήμους, σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, που είχε τεθεί κατ’ επανάληψη και από την πρώην Περιφερειάρχη, Χριστιάνα Καλογήρου. Λίγους μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ο Κώστας Μουτζούρης, στις αρχές του 2020, είχε υποβάλει εγγράφως αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας την κάλυψη των κενών, ιδιαίτερα στην Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Πριν μερικούς μήνες επανήλθε με νέο έγγραφο, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα έχουν διογκωθεί, ενώ πίεσε το Υπουργείο και με επισκέψεις στην Αθήνα, θέτοντας την πρόσληψη προσωπικού ως βασικό αίτημα της Περιφερειακής Αρχής. Οι 21 θέσεις που θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στον μηχανισμό της Περιφέρειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

 

Η προκήρυξη

Από τις συνολικά 1.468 θέσεις οι 1.124 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 306 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 36 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και δύο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναγράφονται αναλυτικά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις ειδικότητες των θέσεων, σε ποιους Δήμους και λοιπούς αυτοδιοικητικούς φορείς αφορούν, τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ.), τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και τη διαδικασία επιλογής.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.