Κυριακή, 2 Οκτωβρίου, 2022

Συν 700 αιτήσεις για αδήλωτα τ.μ.

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Στο 70% η εκκαθάριση των δηλώσεων της πρώτης φάσης από το Δήμο Μυτιλήνης και στο 35% από το Δήμο Δυτικής Λέσβου

Τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες για να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους ή να διορθώσουν τα στοιχεία τους στους Δήμους. Στην α’ φάση είχαν υποβληθεί στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου περίπου 30.000 αιτήσεις, ενώ από το Νοέμβριο που δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα των διορθώσεων έχουν υποβληθεί 250 νέες αιτήσεις στο Δήμο Μυτιλήνης και 450 στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Η πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των αδήλωτων τετραγωνικών θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου, αν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι φορείς της αγοράς πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει εξάμηνη παράταση για να διευκολυνθούν οι πολίτες που “τρέχουν” αυτό το διάστημα για να μεταβιβάσουν ακίνητα και να προλάβουν τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Σύμφωνα με την ρύθμιση, διαγράφεται το σύνολο των κάθε είδους τελών και προστίμων μέχρι 31/12/2019, που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων για τους υπόχρεους που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης, καταβάλλονται με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος και σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δόσεων. Διαδικαστικά, η εκκαθάριση των νέων αυτών δηλώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων μέχρι τις 31/3/2022.

Η ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι κάνουν δηλώσεις για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους θα καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από την 1η/1/2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προσαυξημένα:

 • Κατά 20%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
 • κατά 25%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτή,
 • κατά 30%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη αυτή,
 • κατά 35%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη αυτή,
 • κατά 40% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή 24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 30 μηνών από την έναρξη αυτή,
 • κατά 45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την έναρξη αυτή,
 • κατά 50%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο απολογισμός του 2020

Η εκκαθάριση των παλαιών δηλώσεων εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα στη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων. Ο Δήμος Μυτιλήνης, που έχει αναθέσει το έργο σε εξωτερικό γραφείο βρίσκεται περίπου στο 70% και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, μέσω του Γραφείου Προσόδων βρίσκεται στο 35% της εκκαθάρισης. Κατ’ επέκταση απαιτείται παράταση της εκκαθάρισης για τον πρώτο κύκλο δηλώσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου για να διορθωθούν τα τ.μ. των ιδιοκτησιών σε όλο το νησί.

Η ρύθμιση για τη δήλωση των τετραγωνικών στους Δήμους αφορά στους ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων που δεν τα έχουν δηλώσει στον Δήμο καθώς και όσους έχουν δηλώσει ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα. Καλύπτει τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ, αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

Η δήλωση σε 4 βήματα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις, που αφορούν στον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Η διαδικασία για τη δήλωση των “κρυφών” τετραγωνικών μέτρων γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

 • Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet.
 • Δημιουργία μιας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων, επιλέγοντας αρχικά το Δήμο στον οποίο ανήκει.
 • Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά.
 • Υποβολή της δήλωσης.

Ο λογαριασμός

Ο λογαριασμός των αδήλωτων τετραγωνικών μπορεί να εξοφληθεί τμηματικά σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, όπως ισχύει και για την αρχική ρύθμιση. Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, είναι τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα Νομικά Πρόσωπα.

Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, «η επεξεργασία και καταχώρηση των προηγούμενων δηλώσεων συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενώ συνεχίζουμε να δεχόμαστε και νέες αιτήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπάρχουν και πολλές χειρόγραφες αιτήσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν γι’ αυτό πιστεύω ότι θα δοθεί παράταση από το Υπουργείο στην εκκαθάριση».

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img