Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Συζητώντας για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις


Σήμερα στις 7 το απόγευμα, στη «Μήδειο Βιβλιοθήκη», στον Παλαιόκηπο, θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση στο σχολείο Γονέων Γέρας, με θέμα «Οι επιπτώσεις των τοξικών και αποξενωτικών σχέσεων στην οικογένεια: Πρακτικές και δυναμικές διαχείρισης και θεραπείας», και ομιλητή τον Συντονιστή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Καθηγητή Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών Επιστημών, Μιχάλη Τσάκαλο

Μέχρι στιγμής το σχολείο γονέων Γέρας έχει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς πλήθος γονέων και πολιτών συμμετέχουν στις συναντήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα δύο συναντήσεις με θέματα «Προάγοντας τον έμφυλο σεβασμό στο σχολείο» και «Όταν το άγχος κατακλύζει εμάς και τα παιδιά μας: Εκπαιδευόμαστε στις τεχνικές ελέγχου του και βελτίωσης της ζωής μας», οι οποίες κέρδισαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

Το Σχολείο Γονέων

Το σχολείο γονέων Γέρας αποτελεί μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της Γέρας. Περιλαμβάνει συναντήσεις με πολύ ενδιαφέρουσες θεματολογίες και εισηγήσεις ειδικών σε θέματα της καθημερινότητας των μαθητών (σχολικής και εξωσχολικής) και όχι μόνο. 

Σκοπός της δράσης «Σχολείο Γονέων Γέρας» είναι η ενημέρωση και η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, παρέχοντας στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό. Αναλυτικότερα η δράση στοχεύει στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους, στη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους, στην ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των τρόπων παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους, στην προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας και στην ενθάρρυνση συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες, ενημέρωση για τους τρόπους ορθής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών κ.ά..

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img