Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

Τελευταία μέρα για τις θέσεις στη ΔΕΗ

Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις στο Εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης, που ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά δύο ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Όσοι επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι τις 13:00 σήμερα στα γραφεία του Εργοστασίου, οδός Ναυμαχίας  Έλλης, θέση Κουρτζή Μυτιλήνη, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:

  • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας 
  • Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ 
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δήλωση ότι δεν έχει απασχοληθεί στην ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.

 

Προηγούμενο άρθροΠρωτοσέλιδο 27-09-21
Επόμενο άρθροΕργάτες στην Αρχαιολογία