Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Τέσσερις θέσεις για το Λιμενικό Ταμείο


Τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους φιλοδοξεί να αποκτήσει το Λιμενικό Ταμείο μέσω του Β’ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η Διοίκηση είχε ζητήσει την μετάταξη προσωπικού και κατά τον Α’ Κύκλο, αλλά το Υπουργείο δεν είχε εγκρίνει τις θέσεις που προτάθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, το Λιμενικό Ταμείο πρέπει να λειτουργεί με 23 υπαλλήλους και αυτή την στιγμή απασχολούνται μόλις 5 άτομα.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από τον Αντιπρόεδρο, Κώστα Παπαδόπουλο, οι 4 θέσεις που προβλέπεται να καλυφθούν, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από μόνιμους υπαλλήλους σε Υπηρεσίες άλλων περιοχών, είναι οι εξής: 

– 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος 1113352638)

– 1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος 7996116105)

– 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (κωδικοί θέσεων ψηφιακού οργανογράμματος 2584661233 και 1074111721, αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μετάταξης για τις παραπάνω θέσεις έως τις 28 Νοεμβρίου. Η είσοδος των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr και στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ. 

Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για 10 συνολικά θέσεις έως και τριών φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021. Παρέχεται η δυνατότητα από την εφαρμογή αναζήτησης των θέσεων με κριτήρια τον κωδικό της θέσης, τον φορέα της θέσης, την οργανική μονάδα, τη γεωγραφική θέση της μονάδας/θέσης (Δήμο), τον τύπο μετακίνησης (μετάταξη/ απόσπαση), την εργασιακή σχέση, την κατηγορία εκπαίδευσης, τον κλάδο και το γενικό περίγραμμα.

Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσότερων κενών θέσεων με μετάταξη ή/και προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Αν τα στοιχεία του υπαλλήλου στο Μητρώο δεν είναι ενημερωμένα, θα πρέπει να γίνει επικοινωνία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου με την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία υπάγεται, για την επικαιροποίησή τους. Για την ενέργεια αυτή αποκλειστικά αρμόδια είναι η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. 

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπεύθυνη της Γραμματείας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, Ευστρατία Σταυράκη, στο τηλέφωνο 22510 25349.  

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Κ. Παπαδόπουλος, «το πρόβλημα υποστελέχωσης του Λιμενικού Ταμείου είναι μεγάλο και είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή. Γι’ αυτό ζητάμε συνεχώς την πρόσληψη υπαλλήλων, μόνιμων ή συμβασιούχων και συμμετέχουμε στα προγράμματα Κινητικότητας. Ενδεικτικό του προβλήματος είναι ότι δεν έχουμε ούτε έναν μηχανικό και αναγκαζόμαστε να προχωρούμε σε αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες για να μην χάσουμε τις χρηματοδοτήσεις και για να εκτελεστούν τα έργα που πρέπει. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον τουλάχιστον γι’ αυτές τις τέσσερις θέσεις στην παρούσα φάση».