Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021

Θέση Ελεγκτή για το Συνεταιρισμό Στύψης

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στύψης, στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 20 ‘’Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία’’, δράση 10.2.1 του υπομέτρου 10.2 του μέτρου 10, προκηρύσσει την παρακάτω θέση: 

-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελεγκτής Γενεαλογίας.  

Σχετικά ΦΕΚ 1994/Β΄/01-07-2016 & ΦΕΚ 193/Β/27/01/2017 όπως ισχύουν. 

Επιθυμητή η εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων ανάλογων με τις υλοποιούμενες ενέργειες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Συνεταιρισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 π.μ. έως 14.30.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22530 91206.