Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Θέση Λογιστικού και καθαριότητας στην Αρχαιολογία

Δύο θέσεις για τη Λέσβο συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο των προσλήψεων που πρόκειται να προχωρήσει άμεσα εκτός ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Πολιτισμού για 470 θέσεις πανελλαδικά, για τις οποίες έχει ήδη δοθεί έγκριση για κατεπείγουσα κάλυψή τους με συνοπτικές διαδικασίες.

Πρόκειται για θέσεις διάφορων ειδικοτήτων (ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με αίτηση στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/

Για τη Λέσβο προβλέπονται:

-1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού

-1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης καθαριότητας

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει την ευθύνη για τη δημοσίευση της ενιαίας ανακοίνωσης πρόσληψης και των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, για το σύνολο του προσωπικού. 

Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών καθίστανται αρμόδιοι για την τήρηση της κατά νόμο διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού.