Τηλεκπαίδευση για παιδιά με γονείς σε ευπαθείς ομάδες

Λύση σε ένα ζήτημα που τέθηκε από την πρώτη μέρα της επανέναρξης της διά ζώσης εκπαίδευσης έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, καθώς με εγκύκλιο που στάλθηκε χθες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γίνεται γνωστό ότι δικαιολογούνται οι απουσίες των παιδιών που δεν πηγαίνουν όλο αυτό το διάστημα σχολείο λόγω της ανησυχίας των γονιών τους ή συγγενών που ζουν στο ίδιο σπίτι και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα μπορούν τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία να ενταχθούν στην τηλεκπαίδευση. Θυμίζουμε ότι για το θέμα είχε στείλει επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλήνης...
Από την έναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης, σε πρώτη φάση στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, πολλοί γονείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο υπό το φόβο μήπως εκτεθούν σε κίνδυνο να νοσήσουν με covid-19 σε περίπτωση κρούσματος.
Οι γονείς αυτοί όλο αυτό το διάστημα, εδώ και ένα μήνα περίπου όχι μόνο δεν γνώριζαν αν οι απουσίες των παιδιών θα δικαιολογηθούν αλλά το σημαντικότερο ζητούσαν να ενταχθούν στην τηλεκπαίδευση τα παιδιά τους. Το θέμα είχε απασχολήσει έντονα τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τους Συλλόγους Γονέων και έστω και τώρα το Υπουργείο Παιδείας έρχεται να δώσει λύση δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές με γονείς και συγγενείς που μένουν στο ίδιο σπίτι και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Ιδιαίτερη ανακούφιση για τους γονείς με παιδιά στο Δημοτικό καθώς ήδη έχει περάσει ένα μήνα από την έναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης.
« Ήταν κάτι που το περιμέναμε. Το είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή όταν άνοιξαν ξανά τα σχολεία, γιατί είχαμε πολλά αιτήματα από γονείς που ανησυχούσαν και μας έλεγαν ότι δεν θα στείλουν για αυτό το λόγο τα παιδιά τους στο σχολείο. Όχι μόνο θα μπορούν να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση αλλά θα δικαιολογηθούν και οι απουσίες τους» τονίζει στα «Νέα της Λέσβου» η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Καίτη Στρατάκη.
Πολλά όμως ήταν τα αιτήματα και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο Διευθυντής κ. Τιμος Θεοφανέλλης είχε δηλώσει από την πρώτη μέρα της επιστροφής στα θρανία για τα Γυμνάσια ότι είχε δεχθεί πολλά αιτήματα από γονείς για το θέμα αυτό. «Ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε έντονα από την πρώτη στιγμή. Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά με γονείς ή συγγενείς που ζουν στο ίδιο σπίτι και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση και να μην χαθεί η χρονιά».

Η διαδικασία
Ειδικότερα στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου, που υπογράφει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αναστασία Γκίκα ,τονίζονται τα εξής:
«Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται είναι τα εξής:
1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021:(α)αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 τουν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ήμεθεωρημένοτογνήσιοτηςυπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιώνκαιένταξηςστηνεξαποστάσεωςεκπαίδευση.
(β)Μαζίμετηνωςάνωαίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκμέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τουάρθρου 8 τουν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.
2. Ο/Η Διευθυντής/τρια πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ή του ιδίου του ενήλικου μαθητή, αντίγραφο της οποίας κρατεί στο αρχείο του ,και παραλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ έγγραφα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Π.Ε. ή Δ.Ε. διαβιβάζει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη
Γραμματέα της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας κ. Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών, (Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα-Γραφείο 15-1
οςόροφος) τους εν λόγω φακέλους

3.Η Επιτροπή οφείλει, αφού προβεί στην προβλεπόμενη του άρθρου 4 διαδικασία, της ανωτέρω ΚΥΑ, να αποστείλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή της μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχουν τεθεί υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, επί αποδείξει, προκειμένου εκείνος/νη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος φάκελος αποστέλλεταιταχυδρομικάμεσυστημένηεπιστολή,ηοποίαέχειωςπαραλήπτη αποκλειστικά και μόνο τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας.