Του χρόνου πάλι!

Αφού και εμείς «τους φάγαμε» τους ανθρώπους στο Δήμο Μυτιλήνης με την γκρίνια μας, δεν θα φάμε σύκα τελικά φέτος το καλοκαίρι στην Ερμού! Μετά το φωτοσχόλιό μας ενήργησαν άμεσα κόβοντας τη συκιά από την αρχή της αγοράς. Οι ρίζες όμως μένουν στη θέση τους, άρα και του χρόνου τα ίδια θα λέμε πάλι!