Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Τρίτη ευκαιρία για τις ρυθμίσεις

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Π. Κατσαβέλλης

Τρίτη και τελευταία ευκαιρία έχουν οι φορολογούμενοι να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις των οφειλών τους σε 100 και 120 δόσεις που έχασαν εξαιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με εγκύκλιο που έφθασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Δήμο Μυτιλήνης, οι πολίτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξυπηρετούν τις δόσεις τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ρύθμιση, αναμένεται να πάρουν σημαντική “ανάσα”, καθώς θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τμηματικά τις οφειλές του παρελθόντος. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, είχε σύσκεψη την Παρασκευή με υπηρεσιακά στελέχη για να εκδοθούν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Δήμο προς ενημέρωση των πολιτών.

Μετά τις σχετικές αποφάσεις, όσοι την περίοδο από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Ιούλιο 2021 έχασαν τις ρυθμίσεις τους, όπως αυτές των 100 ή των 120 δόσεων, θα μπορούν να τις αναβιώνουν με όλα τα ευεργετήματα και χωρίς προσαυξήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις. Για την αναβίωση της ρύθμισης αρκεί απλά η καταβολή δύο δόσεων, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Όσες δόσεις το προηγούμενο διάστημα χάθηκαν μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης. 

 

Οι δικαιούχοι

Οι οφειλέτες που μπορούν να επανενταχθούν στις παλιές ρυθμίσεις πρέπει να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

– Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

– οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021, είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021, είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”, είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η δυνατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα, 392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη, ύψους 2,26 δις ευρώ, προς τη φορολογική αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττομένων.

 

Πότε χάνονται οι ρυθμίσεις 

Οι πολίτες που θα περάσουν ξανά την πόρτα των παλιών ρυθμίσεων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους και αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός της προθεσμίας καταβολής τους. 

Επίσης, η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης, αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους και αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Π. Κατσαβέλλης, «μας ρωτούσαν πολλοί πολίτες το τελευταίο διάστημα για την επανεργοποίηση των ρυθμίσεων και το σχετικό έγγραφο ήρθε μόλις πριν λίγες μέρες. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους έχουν οφειλές να μπορέσουν να τις αποπληρώσουν σταδιακά χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Μόλις εξετάσουμε αναλυτικά τι ισχύει θα εκδώσουμε σχετική ανακοίνωση».