Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Βεβαιώσεις νοσηλείας και εξετάσεις από τον υπολογιστή σας

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Εντάχθηκε και το νοσοκομείο Μυτιλήνης στην ψηφιακή εφαρμογή «ψηφιακό αποθετήριο» που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα να μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο ή σ’ άλλες δομές υγείας.

Επί του παρόντος διαθέσιμες στο gov.gr είναι οι επισκέψεις στο Βοστάνειο από 1-7-2022 και τα εργαστηριακά αποτελέσματα από 1-1-2023 από την επόμενη ημέρα της επίσκεψης ή της εξέτασης. 

Η νέα εφαρμογή

 Η νέα εφαρμογή παρουσιάστηκε από τις αρχές Φεβρουαρίου επίσημα σε σχετική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ είχε δρομολογηθεί από τον προηγούμενο χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Επικρατείας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν μέσω του gov.gr πρόσβαση στα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεών τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν κάποια δομή ή διαγνωστικό κέντρο και να τα παραλάβουν σε  έντυπη μορφή, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής οι πολίτες μπορούν να εκτυπώνουν από τον υπολογιστή τους βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς που διενεργήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές και αποτελούν τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του ασθενή.

Γι’ αυτό το λόγο λειτουργεί η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), μέσω της οποίας κάθε χρήστης δύναται να αιτείται και να λαμβάνει βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης, είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για ανήλικα πρόσωπα επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς).

Οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς αφορούν είτε σε εξέταση που διενεργήθηκε σε εξωτερικά ιατρεία ή σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και σε κάθε άλλη βεβαίωση που σχετίζεται με τη νοσηλεία ή εξέταση ασθενούς από τα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές της χώρας και εκδίδεται από τη γραμματεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενούς (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο)

β) Ημερομηνία εισόδου – εξόδου του ασθενούς από το δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική

γ) Ημερομηνία επίσκεψης του ασθενούς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή στα εξωτερικά ιατρεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής

δ) Διάγνωση εισόδου και εξόδου του ασθενούς στο δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική κατά ICD10 κωδικοποίηση

ε) Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες/σχόλια που συνδέονται με τη νοσηλεία, επίσκεψη και την παροχή φροντίδας στον ασθενή στο δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική

στ) Στοιχεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής

ζ) Στοιχεία ταυτοποίησης του διοικητικού διευθυντή του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής

η) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον ασθενή ή/και τον αποδέκτη της βεβαίωσης του ασθενούς. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr)

θ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω βεβαιώσεων.

Πώς γίνεται

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ασθενούς με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στο κινητό τηλέφωνο του ασθενούς. Ειδικά για τους ανήλικους ασθενείς εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια αυτών, με τον περιγραφόμενο ως άνω τρόπο στο προηγούμενο εδάφιο, επιλέγοντας στην ειδική εφαρμογή τον ΑΜΚΑ του προσώπου που τους ενδιαφέρει.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο αιτών επιλέγει από εμφανιζόμενη λίστα στην οθόνη του το δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που τον ενδιαφέρει.

Στην συνέχεια, εμφανίζονται τα στοιχεία με τις νοσηλείες ή επισκέψεις, εξετάσεις του αιτούντος ή του προστατευόμενου μέλους του στην περίπτωση ανηλίκου ασθενούς στο επιλεχθέν δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική και ο αιτών επιλέγει την νοσηλεία/επίσκεψη ή εξέταση που τον ενδιαφέρει προκειμένου να εκδώσει την βεβαίωση.

Οι βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img