Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

10 γυμναστές στο πρόγραμμα “Άθληση για όλους”

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις στον Οργανισμό Αθλητισμού για την απασχόληση πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα “Άθληση για όλους”.

Πρόκειται για την κάλυψη 10 θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα απασχοληθούν για 8 μήνες στο πρόγραμμα “Άθληση για όλους”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Στάδιο Μυτιλήνης, καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Οι προσληφθέντες γυμναστές θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, για την περίοδο 2017 – 2018 και θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Οι ειδικότητες είναι:

– 5 θέσεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού Αθλητισμού

– 1 θέση πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης

– 1 θέση πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα χειροσφαίρισης

– 1 θέση πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα πετοσφαίρισης

– 1 θέση πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού

– 1 θέση πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πτυχιούχοι με τις παραπάνω ειδικότητες, οι συμβάσεις θα υπογραφούν σε πτυχιούχους με κατεύθυνση σπουδών ή προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι γυμναστές θα είναι: α) Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία, β) Παιδί και Αθλητισμός, γ) Άσκηση στην εφηβική ηλικία, δ) Άθληση και γυναίκα, ε) Άσκηση Ενηλίκων, στ) Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία, ζ) Πανεπιστημιακός Αθλητισμός, η) Άσκηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

Τα δικαιολογητικά

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

-Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής (διατίθεται από το γραφείο του Οργανισμού Αθλητισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr)

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή

– Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας

– Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος

– Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας, και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία θα αποτελέσουν κριτήριο επιλογής

– Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων που θα εργαστούν στα Γενικά και Ειδικά προγράμματα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών στα γραφεία του Νομικού Προσώπου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510 – 24244, Σωτηρία Αικατερινάκη.

Προηγούμενο άρθροφωτοσχόλιο
Επόμενο άρθροΤρεις θέσεις με δίμηνες συμβάσεις
- Advertisement -

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις