Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022

10 θέσεις αορίστου χρόνου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει (2Ε/2022 Προκήρυξη -Φ.Ε.Κ. 71/11.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) την πλήρωση συνολικά 10 θέσεων και ειδικότερα 9 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει….

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img