Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

2 υπάλληλοι γραφείου για τη ΔΕΗ Μυτιλήνης

Στην πρόσληψη 36 υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών αναγκών προχωρά η ΔΕΗ σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μεταξύ των οποίων και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Χίος, Σάμος και η Λέσβος όπου κατανέμονται 6 θέσεις (δύο σε κάθε νησί).

Για τη ΔΕΗ Λέσβου οι θέσεις θα καλυφθούν για τις ανάγκες του καταστήματος των γραφείων της ΔΕΗ Μυτιλήνης και συγκεκριμένα έχουν ως εξής ανά εκπαιδευτική κατηγορία και ειδικότητα:

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Γραφείου (κωδικός θέσης 517)

-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Γραφείου (κωδικός θέσης 518).

 

Αιτήσεις

 

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και το αντικείμενό τους θα είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ, καθώς και άλλες εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, ενώ τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκαιρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στη ΔΕΗ, ενώ προβλέπεται και η ανάρτησή της στο δημαρχείο. Μπορούν επίσης να απευθύνονται και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της ΔΕΗ Μυτιλήνης, στη διεύθυνση Οδυσσέα Ελύτη 5, Μυτιλήνη, 81.100, Κατάστημα Πωλήσεων ΔΕΗ Λέσβου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητούν από την αρμόδια υπάλληλο κ. Ελευθερία Βερυβάκη επικοινωνώντας και τηλεφωνικά στο 22510 34250 (εσωτερικό 105).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στα γραφεία της ΔΕΗ (η περίληψη δημοσιεύτηκε την Παρασκευή από τα “Νέα της Λέσβου”) και δεν είχε ξεκινήσει μέχρι την Παρασκευή. Πράγμα που σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τα γραφεία της ΔΕΗ Μυτιλήνης για να ενημερωθούν για το πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, ενώ η σχετική ενημέρωση  για την έναρξη της διαδικασίας θα γίνει και από τα “Νέα της Λέσβου” σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας ή από τη σελίδα “Ευκαιρίες Εργασίας” της επόμενης Δευτέρας. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν άνεση χρόνου για να προετοιμαστούν, να ενημερωθούν για την προκήρυξη και να είναι έτοιμοι με το φάκελο και τα δικαιολογητικά ώστε να τα καταθέσουν στη ΔΕΗ Μυτιλήνης.