5 θέσεις από την “Ηλιακτίδα”

Στην πρόσληψη πέντε εργατών – φροντιστών γενικών καθηκόντων, θα προχωρήσει η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο του έργου της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο νησί μας. Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης και υποστηρικτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης έως και την ολοκλήρωση της δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή και ιδιόχειρα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: 1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων. Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει υπόψη κ. Γιώργου Τατά μέχρι την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ: www.iliaktida-amea.gr.