Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

7 θέσεις στο Βοστάνειο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Αυτή την Τετάρτη ξεκινά στο νοσοκομείο η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσκληση 7 ατόμων και συγκεκριμένα για 3 θέσεις Νοσηλευτικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για 4 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για θέσεις με δελτίο παροχής υπηρεσιών και συμβάσεις διάρκειας 6 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με απόδειξη στη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ

Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48, Τ.Κ. 81132 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

(Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 17262/14.10.2016)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο νοσοκομείο, ενώ για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Βοστάνειου στο τηλέφωνο 22510 46272 (αρμόδιο στέλεχος, Ψούνος Θανάσης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

-Για τους 3 νοσηλευτές τα προσόντα είναι:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.), ΤΕΙ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής Π.Σ.Ε., ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤ ΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

-Για τους 4 Βοηθούς Νοσηλευτών τα προσόντα είναι:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματιολογίας (βοηθός τραυματιολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής ατόμων με ψυχικές παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και όσοι προσληφθούν θα πρέπει να κάνουν έναρξη στην Εφορία ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Δικαιολογητικά

 

Εκτός από τις αιτήσεις που θα προμηθευτούν και τα συμπληρώσουν στο νοσοκομείο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

2) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του

3) Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Πιστοποιητικό δημοτικότητας ή μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη εντοπιότητας)

6) Πιστοποιητικό απόδειξης της εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας

7) Πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας

8) Για τους άντρες Υ.Δ. ολοκλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων

9) Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε ενδιαφερόμενου, όπως τίτλων ξένης γλώσσας, αντίγραφου πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ. κ.λ.π.

Μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους προσληφθέντες, αν θεωρούν ότι αδικήθηκαν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

spot_img

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img