Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

Αν είναι εικόνα αυτή – με έναν κρατήρα που δεν μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα – για είσοδο Εμπορικού Λιμανιού, εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι. Και, σε τελική ανάλυση, τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν ο χώρος ανήκει στην Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων και όχι στο Λιμενικό Ταμείο, αλλά να μεριμνήσουν ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο για την αποκατάσταση της βατότητας