Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Αιτήσεις για τους 31 εργάτες πρασίνου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ανακοινώθηκε από το Δήμο Μυτιλήνης  η πρώτη πρόσκληση για την πρόσληψη  31 εργατών πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του Δήμου Μυτιλήνης. Τη ίδια ώρα αναμένεται και δεύτερη πρόσκληση για 20 θέσεις εκ των οποίων 14 εργάτες, 2 χειριστές, 2 οδηγοί και 2 Πολιτικοί Μηχανικοί.

Οι προσλήψεις αναδείχτηκαν πρωτοσέλιδα από την περασμένη Πέμπτη από τα Νέα της Λέσβου που ενημέρωσαν πρώτα τους αναγνώστες τους, ενώ αναφερόμασταν και στην άμεση δημοσίευση των δυο συνολικά προσκλήσεων.

 

Οι 31 εργάτες πρασίνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την προσεχή Παρασκευή στις15:00 στο Δημαρχείο (ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, τηλ.: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος προσωπικού του Δήμου, Ευμορφία Τυρή) προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου της ταυτότητάς τους.

 

Προσόντα 

Οι υποψήφιοι πρέπει:

– Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.

– Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

– Το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 β) Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους γ) το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (χορηγείται από την υπηρεσία).

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
- Advertisement -

More articles

spot_img