Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ: Τελευταία μέρα σήμερα για τέσσερις θέσεις εργατών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Τελευταία μέρα σήμερα της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τη λήξη του ωραρίου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στην Καλλονή, από τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων εργατών καθαριότητας, για τις οποίες έγραψαν από την Παρασκευή στο φύλλο τους τα Νέα της Λέσβου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, μέχρι και σήμερα Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, και οι συμβασιούχοι θα απασχοληθούν στον Δήμο για 2 μήνες.

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα, παρά μόνο η πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, β) έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και γ) το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών 
  • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ
  • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
  • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxis net).

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να “κατεβάσουν” το έντυπο της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Δυτικής Λέσβου, να τα εκτυπώσουν, να τα συμπληρώσουν, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img