Ατέλειωτος…

Πού να φαγωθούν τόσα εκατομμύρια στο πεδίο βολής του Καρά-Τεπέ. Πάνε κι έρχονται οι μπετονιέρες, πέφτουν τσιμέντα στην κορυφή του βουνού, αλλά ο πακτωλός των εκατομμυρίων ατέλειωτος…
(η αιχμή προφανώς δεν αφορά τις μπετονιέρες!)