Περισσότερο από ποτέ!

Συνεχίζουν τον αγώνα τους οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου Μυτιλήνης βελτιώνοντας στύλο με το στύλο τον στολισμό για τα Χριστούγεννα και φέτος αυτό το κλίμα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε