Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Ποιος Αστυνομικός Διευθυντής  και πολύ περισσότερο ποιος Εισαγγελέας μπορεί να δέχεται αυτή την εικόνα! Εικόνα που δεν είναι η μοναδική, δεν είναι σπάνια, απεναντίας...