Δεν είναι εικόνα αυτή

Δεν είναι εικόνα αυτή από την κατάσταση των κάδων απορριμμάτων στο κέντρο της Μυτιλήνης, όπως και στην είσοδο της αγοράς