Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Δύο θέσεις για γυναίκες στο Ε.Κ.ΚΕ.

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Tο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση 80 θέσεων έκτακτου προσωπικού (συνεντευκτριών) στο πλαίσιο της Πράξης «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece» για τις ανάγκες υλοποίησης έρευνας πεδίου.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για 4 μήνες, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο κατανέμονται δυο θέσεις.

Οι συνεντεύκτριες θα έχουν ως αντικείμενο τη συμμετοχή στη διεξαγωγή της κύριας έρευνας πεδίου του ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο Πεδίου.

Θα πρέπει να παραδίδουν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια με τη μέθοδο CAPI, βάσει του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού της έρευνας.

Η αμοιβή ανά ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο ορίζεται στα 20€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] (με κοινοποίηση στο e-mail: [email protected]) μέχρι και την Παρασκευή, 3 Ιουνίου στις 14.00.

 

Απαιτούμενα προσόντα 

Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Τελειόφοιτες σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης, των οποίων η αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση της Γραμματείας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν ή απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντεύκτριες σε μία τουλάχιστον (1) ποσοτική έρευνα.

Επιθυμητά προσόντα

  •  Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντεύκτρια σε ποσοτικές έρευνες
  • Κατοχή διπλώματος οδήγησης Κατηγορίας Β’ και άδειας κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτου
  • Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός μεγάλων αστικών κέντρων
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAPI (Computer Assisted Personal Interviews)
  • Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νεκτάριο Ουδενιώτη /τηλ. 210 7491605/ [email protected].

- Advertisement -

More articles

spot_img