Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

ELTECHO – ΙΓΝΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ: O μοναδικός τεχνικός βϊοατρικού-εργαστηριακού εξοπλισμού στη Λέσβο

Η μοναδική επιχείρηση, που από το 2016 προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε βιοϊατρικό και εργαστηριακό εξοπλισμό στη Λέσβο, είναι η Eltecho. Η επιχείρηση, που βρίσκεται στη Χρυσομαλλούσα, στην οδό Θιέλπη Λευκία 2, και με ιδιοκτήτη τον Ηλεκτρονικό Μηχανικό Τ.Ε. Ιγνάτη Χατζηδιάκο, αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη σε εξοπλισμό, με έμφαση σε εκείνον των εργαστηρίων, ιατρείων και άλλων επιχειρήσεων.

 

Ειδίκευση στον βιοϊατρικό εξοπλισμό

Με εμπειρία στο αντικείμενο της τεχνικής υποστήριξης βιοϊατρικού εξοπλισμού, από τις σπουδές του κιόλας στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χατζηδιάκος εντόπισε αυτό το κενό στην υποστήριξη των ιατρών του νησιού, και γι’ αυτό τον λόγο ξεκίνησε την ατομική του επιχείρηση, με στόχο να τους παρέχει άμεσα και αποτελεσματικά υπηρεσίες, που είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού τους. «Αντί να χρειάζεται να περιμένουν κάποιον ειδικό εκτός νησιού, με την όποια καθυστέρηση και επιπλέον κόστος συνεπάγεται αυτό, πλέον μπορούν να έχουν έναν τεχνικό στον τόπο τους, που ανά πάσα στιγμή βρίσκεται στον χώρο τους και αντιμετωπίζει μια βλάβη που έχουν», αναφέρει ο κ. Χατζηδιάκος και συμπληρώνει: «Οι ιατροί δεν είναι πελάτες, θεωρούνται συνεργάτες και είμαι δίπλα τους ώστε να παρέχουν σωστά και με αξιοπιστία τις υπηρεσίες τους».

Όσον αφορά τα μηχανήματα βιοϊατρικού εξοπλισμού και τα μηχανήματα γενικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Eltecho αναλαμβάνει:

  • Την εγκατάστασή τους
  • Την τεχνική υποστήριξή (συντήρηση και επισκευή) τους
  • Τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση και την πιστοποίηση σωστής λειτουργίας
  • Τη μεταφορά και τη μετεγκατάστασή τους
  • Την εκπαίδευση των ατόμων που θα τα χειρίζονται.

Ειδικά όσον αφορά τα οφθαλμολογικά μηχανήματα, η επιχείρηση είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της Opto Hellas, της κορυφαίας εταιρείας οφθαλμολογικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, για τα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Λήμνου και της Σάμου, ενώ αντίστοιχα διατηρεί ευρύτερες συνεργασίες και με άλλες εταιρείες για άλλους κλάδους ιατρικής. 

Παροχή ΙΤ υποστήριξης

Επιπλέον, η Eltecho μπορεί να αναλάβει την πλήρη κάλυψη των αναγκών ΙΤ μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Οι υπηρεσίες της επιχείρησης περιλαμβάνουν:

  • Την υλοποίηση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων (προσφορές, αξιολόγηση, παραγγελία, παραλαβή, εγκατάσταση).
  • Την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων ΙΤ.
  • Την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δικτύων.
  • Την υποστήριξη εταιρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικό/υλικό) και περιφερειακών συσκευών.

Τέλος, οι υπηρεσίες της Eltecho αφορούν επίσης τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις περιφερειακές τους συσκευές, αλλά και κάθε είδους ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτουν και οι ιδιώτες.  

H Eltecho βρίσκεται στην οδό Θιέλπη Λευκία 2, Χρυσομαλλούσα, με ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 και τα Σάββατα 09:00 – 13:00. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση στα τηλέφωνα 2251306788 και 6944907911, μέσω email στο [email protected] ή και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.eltecho.gr