Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

“Φέσι” 1 εκατ. από την πανδημία!

“Ανάσα” στους πολίτες που έχουν οφειλές στους Δήμους, οι οποίες με τους τόκους και τις προσαυξήσεις έχουν φθάσει στα ύψη, επιχειρεί να δώσει η νέα ρύθμιση 100 δόσεων που ξεκινά αυτό τον μήνα. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μυτιλήνης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και όσοι έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους θα απαλλαγούν σε ποσοστό 100% από τους τόκους και τις προσαυξήσεις, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από την αρχική οφειλή. Ευνοϊκοί είναι οι όροι και για την εξόφληση σε έως 100 δόσεις με απαλλαγή σε ποσοστό 50% από τις προσαυξήσεις.

Η οικονομική δυσπραγία που προκάλεσε η πανδημία στους πολίτες έχει άμεσο αντίκτυπο στους Δήμους, αφού οι δημότες αδυνατούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, είτε αυτές αφορούν ενοίκια, είτε τέλη ή κλήσεις του ΚΟΚ κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Άλλωστε, οι οφειλές προς τον Δήμο της Μυτιλήνης πριν ακόμη ξεσπάσει ο κορονοϊός ξεπερνούσαν τα 5 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι πλέον έχουν πλησιάσει τα 7 εκατ. και συνεχώς αυξάνονται.

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, «η πλειοψηφία των πολιτών αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που είχαμε και την πανδημία, και φυσικά η αδυναμία αυτή μετακυλίεται στους Δήμους που δεν εισπράττουν τα οφειλόμενα. Γι’ αυτό όλοι οι Δήμοι διαμαρτύρονται και ζητούν έκτακτες επιχορηγήσεις από το κράτος. Αυτή η ρύθμιση θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία για την σταδιακή εξόφληση των οφειλών, χωρίς ή με λιγότερες προσαυξήσεις και μένει να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση των πολιτών».

 

Η ρύθμιση

Δικαιούχοι υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα Νομικά Πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Η ρύθμιση αφορά συνοπτικά οφειλές προς τους Δήμους, που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020 μέχρι 30/06/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως 11/06/2021.

Οι οφειλές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μπορούν να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:

– Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%

– Αν εξοφληθούν σε δύο έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%

– Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%

– Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%

– Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών είναι:

-Οι επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλευτούν το σχετικό πίνακα για να διαπιστώσουν αν υπάγονται στη ρύθμιση.

– Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν (από 15/2/20 και μετά) μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

– Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

– Είναι άνεργοι

– Ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

– Είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή Δημόσιας Αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Με βάση τα παραπάνω, οι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών καλούνται να υποβάλουν στο Δήμο έως 31/10/2021 αίτηση αυτοπροσώπως με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες  πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη, 2ος Όροφος) του Δήμου Μυτιλήνης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 22513 50592 και 22513 50536.