Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

φωτοσχόλιο

Κι αν είσαι και ιερέας στον Πλακάδο (Γέρας) έχεις άμα λάχει και δική σου θέση στάθμευσης!