Φωτοσχόλιο

Η περίφραξη του 1ου Δημοτικού έχει μπατάρει με κίνδυνο να πέσει πάνω στα κεφάλια των παιδιών που παίζουν στην αυλή του 1ου Γυμνασίου  Μυτιλήνης. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι πως ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, που είναι ένας ευαισθητοποιημένος και προσγειωμένος αυτοδιοικητικός και εκπαιδευτικός θα ενεργήσει ώστε να γίνουν άμεσα – μετά το σημερινό μας δημοσίευμα – τα αυτονόητα πριν συμβεί κανένα κακό.

Τέτοια προβλήματα, όμως, θα μπορούσε να τα αντιμετώπιζε άμεσα ο τομέας της Αυτεπιστασίας του Δήμου, υποβοηθώντας τις Σχολικές Επιτροπές, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιπτώσεις όπου ουσιαστικά δεν χρειάζονται δαπάνες, όπως στη συγκεκριμένη (με δυο σιδεροπασσάλους και έναν τεχνίτη του Δήμου με ηλεκτροσυγκόλληση για δουλειά μιας ώρας το πολύ). 

Δυστυχώς όμως η αυτεπιστασία συνεχίζει να βρίσκεται στον κόσμο της, δηλαδή μακριά από τις καθημερινές ανάγκες των δημοτών, ενώ θα μπορούσε να είχε άμεση επέμβαση στα καθημερινά προβλήματα, όπως συνέβαινε με τους προηγούμενους