Φωτοσχόλιο

Αυτά τα προβλήματα στη σήμανση επί του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Λέσβου πότε θα αντιμετωπιστούν;