φωτοσχόλιο

Αντικαταστάθηκε από το Δήμο το εδώ και χρόνια σπασμένο παγκάκι στη βιτρίνα της πόλης, στην οδό Αγίου Θεράποντος, όπως και μία φθαρμένη πινακίδα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας. Οφείλουμε ωστόσο να παρατηρήσουμε πως η πινακίδα “βλέπει λοξά”,  ενώ ο μεταλλικός πάσσαλος πάνω στον οποίο στηρίζεται, είναι μαύρος από τη σκουριά! Μάλλον λοιπόν θα πρέπει να επανέλθει ο Δήμος…