Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022

φωτοσχόλιο

Σκοπεύει να τα βάλει στη θέση τους τα δύο παραδοσιακά φανάρια που έπεσαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως ο Δήμος;