Φωτοσχόλιο

Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στην Παναγία στο Πληγώνι, που γιορτάζει σε λίγες ημέρες!