Φωτοσχόλιο

Αυτό δεν είναι πληρωμή λογαριασμών στη ΔΕΗ Μυτιλήνης, είναι μαρτύριο για τους καταναλωτές. Χρειάζονται περισσότερα ταμεία και δεύτερο POS για πληρωμή με κάρτες.