Για δες

Για δες, σαν χριστουγεννιάτικα δέντρα δεν είναι; (Από την Καλλονή)