Ειδικό Σύμβουλο προσλαμβάνει η Αντωνέλη

Ειδικό Σύμβουλο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα προσλάβει ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου. Η επιλογή του Συμβούλου θα γίνει με απόφαση της Προέδρου του Οργανισμού και Αντιδημάρχου, Αναστασίας Αντωνέλη και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει καθοριστεί στα 20.000 ευρώ.

Την δαπάνη αναλαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, που έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη των ρομά στο νησί μας. Ο Ειδικός Σύμβουλος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση που συνέταξε η Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού της ΜΟΔ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία:

-Στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων, ενεργειών και μελετών συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους

– Στην σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων / Σχεδίων Δράσης

– Στην υποστήριξη περιφερειακών και τοπικών Δημόσιων Οργανισμών, στην προετοιμασία/ωρίμανση και στην υλοποίηση έργων, ενεργειών και μελετών συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Στην ανακοίνωση του Δήμου δεν δημοσιεύεται προθεσμία υπαγωγής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, καθώς πρόκειται για θέση που θα καλυφθεί με απευθείας ανάθεση.

Ωστόσο  για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο στο τηλέφωνο 22510 27501 (εσωτ. 7) του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, κ. Κατσιγίνης Μικές.