Κοινωνικός λειτουργός στην “Ηλιακτίδα”

Μέχρι αυτή την Παρασκευή στις 15:00 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για μία θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην ΑΜΚΕ  “Ηλιακτίδα” για την υλοποίηση του έργου “ΕΣΤΙΑ 2021” του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»