Θέση Λογοθεραπευτή στην Κύψελη

Θέση Λογοθεραπευτή προκηρύσσει η “Κυψέλη” για την κάλυψη των αναγκών στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»