Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Μέτρα στήριξης κατοίκων, επαγγελματιών και αγροτών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • «Θα εξετάσουμε ως ξεχωριστή περίπτωση την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου στα Βατερά», δήλωσε ο Χρ. Τριαντόπουλος

«Τα ίδια μέτρα που εφαρμόζονται για τους πυρόπληκτους της Αττικής, μετά από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Πεντέλη, είναι εκείνα που θα ληφθούν και στη Λέσβο», δήλωσε χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Υφυπουργού ήταν η Βρίσα, όπου άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πολύπαθο χωριό από το 2017 μέχρι σήμερα και στη συνέχεια μετέβη στα Βατερά, διαπιστώνοντας ιδίοις όμμασι τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά. Ακολούθησε επίσκεψη του Χρ. Τριαντόπουλου στον Σταυρό, που κινδύνευσε από την φωτιά το βράδυ της Κυριακής. 

Η δέσμη των 12 μέτρων που είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τις πυρόπληκτες περιοχές αφορά σε:

-Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από την πυρκαγιά, θα ανασταλεί για 6 μήνες η πληρωμή όλων των εκκρεμών και βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται. 

-Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους Δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του. Εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες θα ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας και οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. 

-Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των εμπλεκόμενων Υπουργείων οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η στεγαστική συνδρομή, η οποία αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών τους, με σκοπό την αποκατάστασή τους (επισκευή ή ανακατασκευή, ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν). 

-Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής, οι πυρόπληκτοι πολίτες μπορούν μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr να υποβάλουν αίτηση για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για τα πυρόπληκτα κτίρια, σε συνέχεια των σχετικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την προκαταβολή να φθάνει έως τα 14.000 ευρώ.

-Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία και συστήνει σχετικές επιτροπές που προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Με την προώθηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια, της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να χορηγηθεί άμεσα μία προκαταβολή επί της εκτιμηθείσας ζημίας και αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία να χορηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς. Όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θα ενεργοποιηθεί το σχήμα επιχορήγησης επί των φυτικών μέσων παραγωγής για τις πληττόμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την κρατική αρωγή, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ.

-Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, μπορούν να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2022-2023-2024, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. 

-Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Έκδοση υπουργικής απόφασης για την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα αναστέλλεται για 6 μήνες η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή αφορά κυρίως τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

-Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, προβλέπεται κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά των πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή και δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

-Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφορών και Υποδομών, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, προβλέπεται να δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

-Φιλοξενία των πυρόπληκτων σε ξενοδοχειακές μονάδες

-Στήριξη αγροτών από τον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ, σε συνέχεια και της έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών, θα στηρίξει τους αγρότες, των οποίων η παραγωγή επλήγη από τις πυρκαγιές, στο πλαίσιο των αποζημιώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό του.

-Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει στην έκτακτη χρηματοδότηση – όπου κριθεί απαραίτητο – προς τους Δήμους και την Περιφέρεια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Τέλος, ο Υφυπουργός πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί ξεχωριστά η περίπτωση των Βατερών για την στήριξη των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img