Οριστική λύση

Τώρα που φτάνουμε στο καλοκαίρι καιρός να αποκατασταθεί ο προβληματικός φωτισμός στο λιμανάκι στα Πηγαδάκια. Όπως φαίνεται στο βάθος ανάβει κατά το ήμισυ, ενώ τα φωτιστικά σώματα δεν ανάβουν, πράγμα που γίνεται αντιληπτό στην αρχή της φωτογραφίας μας και μέχρι τα μισά. Χρόνια τώρα παρουσιάζει πρόβλημα ο φωτισμός. Μια επισκευάζεται, μια ξαναχαλάει. Άραγε οριστική λύση στο πρόβλημα δεν μπορούν να δώσουν;