Άντε σιγά σιγά

Άντε σιγά σιγά να αρχίζει να φαίνεται ο κόσμος στις παραλίες των τουριστικών περιοχών! (από την Πέτρα)