Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Ορκωτοί λογιστές στην ΔΕΔΑΠΑΛ

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΑΤΖΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΟΙ.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την ανάθεση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας σε ορκωτούς λογιστές, που θα οριστούν μετά από την έγκριση του ισολογισμού. Αναλυτικότερα στα Νέα της Λέσβου.