Πάλι καλά!

Οι σκηνές και οι εγκαταστάσεις του κατά τα άλλα προσωρινού ΚΥΤ στον Καρά-Τεπέ έχουν φθάσει μέχρι το καμπ του Δήμου, στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού, από την πλευρά της θάλασσας, ξεκινώντας από το πεδίο βολής του Μαυροβουνίου. 

Πάλι καλά να λέμε που δεν έφτασε μέχρι την Επάνω Σκάλα…