Πάντα έχουν πελάτες

Πάντα έχουν πελάτες στη Μυτιλήνη οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταφορά συναλλάγματος!