Πληρωμές των επιδομάτων γέννησης και στέγασης

Η πληρωμή μηνός Νοεμβρίου στους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου, δηλαδή την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα η πληρωμή μηνός Νοεμβρίου στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 31η Οκτωβρίου και έχει εγκριθεί) του Επιδόματος Ενοικίου Στέγασης θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου, δηλαδή την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.