Πότε;

Πότε περιμένει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου να απομακρύνει αυτήν την βλάστηση από το πλακόστρωτο μεταξύ Πέτρας και Μολύβου; Προφανώς όταν θα έρθουν οι τουρίστες. Και το ερώτημα είναι γιατί τότε. Οι ντόπιοι δεν πρέπει να βλέπουν την περιοχή ευπρεπισμένη;