Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022

Προς δημοπράτηση τα έργα για τη μείωση των σκουπιδιών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


  • Μέχρι τον Ιούνιο αναμένονται οι διαγωνισμοί από την ΔΕΔΑΠΑΛ

Πρόσω ολοταχώς για την δημοπράτηση της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κλεφτόβιγλα και την κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης στην παλιά χωματερή της Μυτιλήνης, στη θέση Λεμονού, προχωρά η ΔΕΔΑΠΑΛ, έχοντας θέσει ως στόχο να έχουν βγει στον αέρα οι διαγωνισμοί μέσα στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Αυτή την εβδομάδα βρίσκονται στο νησί μας οι μελετητές των δύο έργων, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία στους χώρους όπου θα κατασκευαστούν οι μονάδες και συμμετείχαν σε συσκέψεις που έγιναν στη Μυτιλήνη και στην Καλλονή. 

Πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε η α’ φάση για τη Μονάδα Κομποστοποίησης, ενώ εκκρεμεί η υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης των δύο εκτάσεων ώστε να προχωρήσουν τα δύο σημαντικά αυτά έργα, προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Δίπλα στο ΧΥΤΑ

Αντικείμενο του πρώτου έργου είναι η επεξεργασία, με ανάκτηση, υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων πράσινων αποβλήτων κήπων και υλικών συσκευασίας, καθώς και η ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ειδικότερα στην πρόταση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο περιλαμβάνονται τα εξής έργα:

  • Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Λέσβου
  • Μετατροπή του ΧΥΤΑ Λέσβου σε ΧΥΤΥ λόγω της λειτουργία της ΜΕΑ και επέκτασή του
  • Έργα αναβάθμισης των έργων διαχείρισης / επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Οι εγκαταστάσεις

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα επεξεργασίας και συγκεκριμένα την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που θα περιλαμβάνει την είσοδο απορριμματοφόρου οχήματος – ζύγιση, τη Μονάδα Υποδοχής, τη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, την Υποδοχή και προεπεξεργασία Απορριμμάτων στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, τον διαχωρισμό βάσει μεγέθους και χαρακτηριστικών, τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, την Υποδοχή και προεπεξεργασία οργανικών αποβλήτων, τη Μονάδα Κομποστοποίησης, τη Μονάδα Ωρίμανσης, τη Μονάδα Τελικής Επεξεργασίας – Ραφιναρίας, την ασφαλή διάθεση απορριμμάτων/υπολειμμάτων, την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και λειτουργία του ως ΧΥΤΥ, καθώς και τα έργα διαχείρισης βιοαερίου τόσο στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ, όσο και στην επέκτασή του. Το παραγόμενο βιοαέριο θα οδηγείται για καύση σε κατάλληλο πυρσό καύσης.

Παράλληλα, στην μελέτη περιλαμβάνονται έργα διαχείρισης ομβρίων περιμετρικά του νέου κυττάρου, επέκταση του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΥ προκειμένου να καλύπτεται και η λειτουργία του νέου κυττάρου, έργα οδοποιίας και έργα αναβάθμισης των έργων Διαχείρισης / Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα κατασκευαστεί στην περιοχή “Κλεφτόβιγλα” στα διοικητικά όρια των δύο Δήμων, εντός του οικοπέδου του κεντρικού ΧΥΤΑ. 

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης στην παλιά χωματερή της Μυτιλήνης.

Η χρηματοδότηση

Ο ακριβής προϋπολογισμός των έργων είναι 33.900.233 ευρώ και έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΑΠΑΛ για την εκτέλεσή τους, αφού η Εταιρεία με το υφιστάμενο προσωπικό της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων μελετών, έργων και προμηθειών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς απαιτείται διαχειριστική επάρκεια. Δεδομένου ότι ο Δήμος Μυτιλήνης με τις αρμόδιες Διευθύνσεις (Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Οικονομικών Υπηρεσιών) διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, και επιστημονικό προσωπικό, ώστε να υλοποιεί απρόσκοπτα όλο το φάσμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, ένταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατάθεση της πρότασης.

Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Π. Κατσαβέλλης, «συνεχίζουμε κανονικά τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για την διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο είναι ένα μεγάλο και σύνθετο ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην πρόταση που καταθέσαμε για τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και τη Μονάδα Κομποστοποίησης. Πρόκειται για έργα τα οποία είναι αναγκαία για το νησί μας και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα βέβαια με την κατασκευή των δύο Μονάδων, οι Δήμοι θα εξοικονομήσουν χρήματα που ειδάλλως θα κατέβαλλαν στο κράτος που θέσπισε το τέλος ταφής απορριμμάτων από τις αρχές της χρονιάς, αφού θα μειωθούν τα σκουπίδια που θα οδηγούνται προς ταφή. Τέλος, προχωράμε στον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου της ΔΕΔΑΠΑΛ που θέσαμε σε προτεραιότητα από την αρχή της θητείας μας».

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις