Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021

Προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών με το νέο έτος

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2022 και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι το Πάσχα αναμένεται να έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η πρώτη προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών στο στρατό. Συνολικά το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει 1.700 θέσεις που θα καλυφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου έτους με διαδοχικές προκηρύξεις και όχι με μία μόνο πρόσκληση, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει θέσει ως στόχο να ξεπεράσει σε βάθος πενταετίας την κάλυψη 15.000 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών και οπλιτών βραχείας ανακατάταξης στο στρατό ξηράς, στο ναυτικό και την πολεμική αεροπορία.

Έμφαση σε αυτές τις προσλήψεις αναμένεται να δοθεί στην κάλυψη θέσεων στα σύνορα της χώρας μας, δηλαδή στα νησιά και στην περιοχή του Έβρου.

Εκτός από τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης όσοι προσληφθούν σε θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών θα περάσουν από διαδικασία εκπαίδευσης πριν τοποθετηθούν στις μονάδες.